Apple je stále převážně bílý, mužský, ale pomalu se diverzifikující

Anonim
Událost Apple 2016

Podle poslední výroční zprávy o rozmanitosti společnosti je další rok a pracovní síla společnosti Apple stále převážně mužská a bílá.

Šedesát osm procent celosvětových zaměstnanců společnosti Apple je mužské, beze změny od loňského roku.

Ale v USA je pracovní síla společnosti nyní 54 procent bílá, což je pokles o dva procentní body oproti předchozímu roku.

V posledních letech se údolí Silicon Valley kritizovalo za snahu najmout více žen a menšin. To přimělo společnosti, včetně Apple, aby podnikly kroky k tomu, aby přinesly více nedostatečně zastoupených skupin v technice.

V rámci zprávy o rozmanitosti zveřejnila společnost Apple video, které ukazuje její pracovní sílu. Na úrovni vedení jsou však zaměstnanci společnosti převážně muži na 71 procentech.

Ve Spojených státech je vůdčí personál společnosti Apple také bílý na 66 procentech.

„Smyslná změna si vyžaduje čas, “ řekl Apple ve své zprávě. "Jsme hrdí na naše úspěchy, ale máme mnohem více práce."